ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÕ NHAI (07/02/2017)

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai.

Địa chỉ: xóm Tiền Phong, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai.

Số điện thoại: 0208 3827 212; Fax: 0208 3827 212

Website:www.vonhai.thainguyen.gov.vn

Email: vanthu.vonhai@thainguyen.gov.vn

Uỷ ban nhân dân huyện Võ Nhai khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 do Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai khóa XIX bầu tại kỳ họp thứ Nhất họp ngày 30/6/2016, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân huyện, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Uỷ ban nhân dân huyện Võ Nhai chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn huyện.

I. Lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

1. Chủ tịch UBND huyện:

Họ và tên: Dương Văn Tiến.

Năm sinh: 1978.

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Điện thoại cơ quan: 02083827427.

Điện thoại di động: 0982294111.

Email: tiendv.vonhai@thainguyen.gov.vn

2. Phó Chủ tịch UBND huyện:

Họ và tên: Phạm Việt Tiến.

Năm sinh: 1961.

Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Điện thoại cơ quan: 02083627199.

Điện thoại di động: 0915207323.

Email: tienpv.vonhai@thainguyen.gov.vn

2. Phó Chủ tịch UBND huyện:

Họ và tên: Nguyễn Đức Thịnh.

Năm sinh: 1973.

Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Điện thoại cơ quan: 02083627258.

Điện thoại di động: 0915456007.

Email: thinhnd.vonhai@thainguyen.gov.vn

II. Thành viên UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

1.

Ông Dương Quốc Toàn

Chánh Văn phòng HĐND và UBND

2.

Ông Nguyễn Văn Hùng

Trưởng Phòng Nội vụ

3.

Ông Đặng Văn Đức

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT

4.

Ông Lâm Văn Lực

Trưởng Phòng Tư pháp

5.

Ông Nguyễn Anh Thống

Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

6.

Ông Hà Văn Quyền

Trưởng Phòng Y tế

7.

Bà Hoàng Thị Dậu

Trưởng Phòng Lao động TB và XH

8.

Bà Hoàng Hồng Hạnh

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

9.

Ông Dương Thanh Phong

Phó Chánh Thanh tra huyện

10.

Ông Triệu Văn Hiên

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

11.

Ông Bùi Thanh Sơn

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

12.

Ông Hà Mạnh Cương

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

13.

Ông Nguyễn Việt Hưng

Trưởng Phòng Dân tộc

14.

Ông Dương Văn Tuyến

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

15

Ông Lương Văn Hùng

Trưởng Công an huyện

III. Các phòng quản lý nhà nước

 

1.

Văn phòng HĐND và UBND

2.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

3.

Phòng Tư pháp

4.

Phòng Nội vụ

5.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

6.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

7.

Phòng Y tế

8.

Phòng Dân tộc

9.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

10.

Phòng Văn hóa và Thông tin

11.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

12.

Thanh tra

13.

Phòng Nông nghiệp và PTNT

IV. Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

1.

Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng

2.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

3.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông

4.

Trạm Khuyến nông


V. Các đơn vị

 
 

1.

Hạt Kiểm lâm

2.

Toà án Nhân dân

3.

Viện Kiểm sát Nhân dân

4.

Ban chỉ huy quân sự

5.

Công an

6.

Chi cục Thi hành án dân sự

7.

Chi Cục thuế

8.

Chi Cục thống kê

9.

Kho bạc Nhà nước

10.

Bưu điện huyện Võ Nhai

11.

Trung tâm Viễn thông Võ Nhai

12.

Đội Quản lý Thị trường

13.

Bảo hiểm Xã hội

14.

Chi nhánh Vật tư Nông nghiệp

15.

Trạm Chăn nuôi và Thú y

16.

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

17.

Trạm Khai thác thuỷ lợi

18.

Trung tâm Dân số KHH Gia đình

19.

Ban Quản lý Chợ Đình Cả

20.

BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng

21.

Điện lực Võ Nhai

22.

Chi nhánh XN nước xạch Võ Nhai

23.

Chi nhánh Thương mại

24.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

25.

Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên

IV. Các xã, thị trấn

1.

Thị trấn Đình Cả

2.

Xã Tràng Xá       

3.

Xã Liên Minh

4.

Xã Phương Giao

5.

Xã Dân Tiến

6.

Xã Bình Long

7.

Xã Lâu Thượng

8.

Xã Phú Thượng

9.

Xã La Hiên

10.

Xã Cúc Đường

11.

Xã Vũ Chấn

12.

Xã Nghinh Tường

13.

Xã Sảng Mộc

14.

Xã Thượng Nung

15.

Xã Thần Sa

V. Bệnh viện

1.

Bệnh viện Đa khoa huyện Võ Nhai

2.

Trung tâm Y tế huyện

3.

Trạm y tế của 15 xã, thị trấn

V. Các ngân hàng

1.

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT

2.

Ngân hàng Chính sách Xã hội

VI. Các hội

1.

Hội Chữ Thập đỏ.

2.

Hội Khuyến học

3.

Hội Người cao tuổi.

4.

Hội Nạn nhân Chất độc Da cam.

5.

Hội Cựu Thanh niên Xung phong.

6.

Hội Đông y.

7.

Hội Làm vườn.

VII. Các trường học

1.

MN Bình Long

2.

MN Cúc Đường

3.

MN Dân Tiến 1

4.

MN Dân Tiến 2

5.

MN Đông Bo

6.

MN La Hiên

7.

MN Lâu Thượng

8.

MN Lịch Sơn

9.

MN Liên Cơ

10.

MN Liên Minh

11.

MN Nghinh Tường

12.

MN Phú Thượng

13.

MN Phương Giao

14.

MN Sảng Mộc

15.

MN Thống Nhất

16.

MN Thần Sa

17.

MN Thượng Nung

18.

MN Tràng Xá

19.

MN Trúc Mai

20.

MN Vũ Chấn

21.

TH Bình Long 1

22.

TH Bình Long 2

23.

TH Cúc Đường

24.

TH Dân Tiến 1

25.

TH Dân Tiến 2

26.

TH Đình Cả

27.

TH Đông Bo

28.

TH La Hiên

29.

TH Lâu Thượng

30.

TH Lịch Sơn

31.

TH Liên Minh

32.

TH Nghinh Tường

33.

TH Phú Thượng 1

34.

TH Phú Thượng 2

35.

TH Phương Giao

36.

TH Sảng Mộc

37.

TH Thần Sa

38.

TH Thượng Nung

39.

TH Tràng Xá

40.

TH Trúc Mai

41.

TH Vũ Chấn

42.

TH Lũng Luông

43.

TH&THCS Làng Mười

44.

TH&THCS Tiên Sơn

45.

TH&THCS Xuất Tác

46.

THCS Bình Long

47.

THCS Cúc Đường

48.

THCS Dân Tiến

49.

THCS Đình Cả

50.

THCS Đông Bo

51.

THCS La Hiên

52.

THCS Lâu Thượng

53.

THCS Lịch Sơn

54.

THCS Liên Minh

55.

THCS Nghinh Tường

56.

THCS Phú Thượng

57.

THCS Phương Giao

58.

THCS Sảng Mộc

59.

THCS Thống Nhất

60.

THCS Thần Sa

61.

THCS Thượng Nung

62.

THCS Tràng Xá

63.

THCS Trúc Mai

64.

THCS Vũ Chấn

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÕ NHAI - PORTAL OF VÕ NHAI DISTRICT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai

Điện thoại/Fax: 02803.827.212

Email: banbientap.vonhai@thainguyen.gov.vn

Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao