Trường THPT Nội Trú Nguyễn Bỉnh Khiêm (28/10/2015)

Tên đơn vị: Trường PTDT Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm

2. Địa chỉ: Xã Phú Thượng – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

3. Điện thoại: 0280.3827.464                   Fax: 0280.3827.464

4. Chức năng, nhiệm vụ của trường phổ thông dân tộc nội trú

 Là trường chuyên biệt đóng tại xã Phú Thượng - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp nhận và đào tạo con em các dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên. Đến năm học 2013-2014, nhà trường nhận nhiệm vụ tuyển sinh các đối tượng học sinh là con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Võ Nhai học cấp THCS với những nhiệm vụ cụ thể như sau:

-  Tuyển sinh đúng đối tượng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao hằng năm trên địa bàn huyện Võ Nhai.

-  Giáo dục học sinh về truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số và đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

-  Giáo dục lao động và hướng nghiệp, giúp học sinh định hướng nghề phù hợp với khả năng của bản thân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giáo dục học sinh ý thức phục vụ quê hương sau khi tốt nghiệp.

-  Tổ chức đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh PTDTNT.

-  Có kế hoạch theo dõi số học sinh đã tốt nghiệp nhằm đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục.

5. Tổ chức bộ máy:

5.1. Hiệu trưởng:

Họ và tên: Lương Thị Thu Hằng

Năm sinh: 1963

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3827.666

Điện thoại di động: 0984434116

Email: hangthudtnt@gmail.com

5.2. Phó hiệu trưởng:

Họ và tên: Triệu Thị Tươi

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0979 295 114

Email: tuoidtnt@gmail.com

 

5.3. Phó hiệu trưởng:

Họ và tên: Lâm Xuân Thịnh

Năm sinh: 1964

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0915640199

Email: thinhlam64@gmail.com

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÕ NHAI - PORTAL OF VÕ NHAI DISTRICT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai

Điện thoại/Fax: 02803.827.212

Email: banbientap.vonhai@thainguyen.gov.vn

Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao