Phiên họp thứ 10, UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (07/07/2017)

Sáng ngày 07/7/2017, UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Phiên họp thứ 10. Dự Phiên họp có đồng chí Hoàng Minh Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí y viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; các Ban của HĐND; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã - thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo Báo cáo trình bày tại Phiên họp, trong 6 tháng đầu năm 2017, các chỉ tiêu KT - XH của tỉnh giao, Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND đã được UBND huyện chỉ đạo, tổ chức triển khai và  thực hiện đồng bộ. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt trên 33 tỷ đồng, đạt 48,63% kế hoạch. Thu cân đối ngân sách được 16,2 tỷ đồng, đạt 54,9% kế hoạch tỉnh, 54% kế hoạch huyện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 175 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 22 nghìn tấn. Diện tích trồng rừng tập trung đạt 1.857ha, bằng 180% kế hoạch. Số lao động được giải quyết việc làm là 618 lao động. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường chỉ đạo. Các chế độ chính sách liên quan đến người có công, gia đình chính sách, chính sách dân tộc được thực hiện kịp thời. Tình hình an  ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và giữ vững.

Tại Phiên họp, cũng đã thông qua một số Dự thảo báo cáo và Tờ trình quan trọng khác như: Dự thảo báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX, tiếp thu và giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện; dự thảo tờ trình và Nghị quyết về việc ban hành quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng và kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn huyện Võ Nhai, giai đoạn 2017 - 2020.

Phát biểu kết luận tại Phiên họp, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà các cơ quan, đơn vị, các xã - thị trấn cần triển khai thực hiện đó là: Làm tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường cạnh tranh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện. Cần nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các địa phương, trong đó cần bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cần tăng cường bám sát cơ sở, hướng dẫn giải quyết dứt điểm các vấn đề, các lĩnh vực của địa phương còn tồn tại. Nội dung tiếp theo, đó là quan tâm đến việc triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới. Duy trì tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, quốc phòng địa phương trên địa bàn huyện. Thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chính sách về an sinh xã hội, các chương trình, dự án nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn huyện./.

Anh Tuấn ( Đài TT - TH Võ Nhai)

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÕ NHAI - PORTAL OF VÕ NHAI DISTRICT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai

Điện thoại/Fax: 02803.827.212

Email: banbientap.vonhai@thainguyen.gov.vn

Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao