Mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Võ Nhai đến năm 2020 (09/06/2015)
 

Dưới đây là một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, về môi trường và an ninh quốc phòng của huyện Võ Nhai đến năm 2010, 2015 và 2020

A. Mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Võ Nhai đến năm 2020

Mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010

            - Phấn đấu nhịp độ tăng trưởng GTSX bình quân năm 2010 đạt 12,50%. Trong đó: Nông - lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 5,8%/năm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng 19%/năm; dịch vụ, thương mại tăng 14%/năm

            - Cơ cấu kinh tế đến năm 2010 ( theo giá hiện hành ) như sau:

            + Nông - lâm nghiệp, thuỷ sản: 48,92%

            + Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản: 33,80%

            + Thương mại - dịch vụ: 17,28%

            - Thu nhập bình quân đầu người đạt  9,22 triệu đồng/năm.

            - Tổng sản lượng lương thực duy trì ở mức 44,26 nghìn tấn.

            - Tỷ lệ phát triển dân số 1,10/năm.

            - Số lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề đạt khoảng 35%

            - Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 giảm bình quân 5%/năm.

            - Tỷ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã là 100%.

Mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015

            - Phấn đấu nhịp độ tăng trưởng GTSX bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 đạt 15,00%/năm. Trong đó: Nông - lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 6,50%/năm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng 21,00%/năm; dịch vụ, thương mại tăng 20%/năm

            - Cơ cấu kinh tế đến năm 2015 ( theo giá hiện hành ) như sau:

            + Nông - lâm nghiệp, thuỷ sản: 33,90%

            + Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản: 44,35%

            + Thương mại - dịch vụ: 21,75%

            - Thu nhập bình quân đầu người đạt  16,27 triệu đồng/năm.

            - Tổng sản lượng lương thực duy trì ở mức 63,44 nghìn tấn.

            - Tỷ lệ phát triển dân số 1,00%/năm.

            - Số lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề đạt khoảng 45%

            - Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015giảm bình quân 2%/năm.

            - Đến 2015 đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học toàn huyện.

Mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020

            - Phấn đấu nhịp độ tăng trưởng GTSX bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 16,80%/năm. Trong đó: Nông - lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 7,50%/năm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng 21,00%/năm; dịch vụ, thương mại tăng 26,00%/năm

            - Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,30 triệu đồng/người/năm

            - Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 như sau:

            + Nông - lâm nghiệp, thuỷ sản: 20,91%

            + Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản: 49,42%

            + Thương mại - dịch vụ: 29,67%

            - Tổng sản lượng lương thực đạt  86,10 nghìn tấn.

            - Tỷ lệ phát triển dân số đạt 0,90%/năm.

            - Lao động trong độ tuổi được qua đào tạo đạt khoảng 56%

            - Phấn đấu 100% các trường học đạt chuẩn Quốc gia.

            - Phấn đấu có 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 80% làng, bản, khu phố đạt chuẩn làng, khu phố văn hoá được cấp huyện công nhận, trên 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

 

B. Mục tiêu về môi trường:

 

            + Tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường, từng bước tạo thói quen, nếp sống vì môi trường xanh, sạch đẹp.

            + Bảo vệ và khai thác bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường và cân bằng sinh thái.

            + Các đô thị và cụm điểm công nghiệp tập trung được xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn chất lượng môi trường Việt Nam.

            + Đến 2020 tỷ lệ dân số ở thành thị dùng nước hợp vệ sinh đạt 100% và ở nông thôn đạt 95%.

C. Mục tiêu về an ninh quốc phòng

            +  Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, giữa quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÕ NHAI - PORTAL OF VÕ NHAI DISTRICT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai

Điện thoại/Fax: 02803.827.212

Email: banbientap.vonhai@thainguyen.gov.vn

Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao