HUYỆN ỦY VÕ NHAI (16/02/2017)

HUYỆN ỦY VÕ NHAI

1. Thường trực Huyện ủy

- Đ/c: Nguyễn Văn Tiệu – Bí thư Huyện ủy

Ngày sinh: 28/9/1958

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3827215

Điện thoại di động: 0912274707

Email: 

- Đ/c: Hoàng Minh Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Ngày sinh: 27/6/1963

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3827743

Điện thoại di động: 0915263763

Email: 

 

 

2. Văn phòng Huyện ủy

 

-Đ/c: Nông Minh Tuấn – Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Ngày sinh: 31/10/1974

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3626123

Điện thoại di động: 01233522008

Email: minhtuan.vphu@gmail.com

- Đ/c: Trần Trọng Ba – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Ngày sinh: 19/11/1988

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3827456

Điện thoại di động: 0918336044

Email: tranba.vphu@gmail.com

   


3. Ban Tổ chức Huyện ủy

- Đ/c: Vũ Thị Huệ – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Ngày sinh: 08/01/1974

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3827

Điện thoại di động: 0914436470

Email: 

- Đ/c: Vũ Thị Minh Phương – Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Ngày sinh: 17/7/1984

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3827

Điện thoại di động: 0914436470

Email:  minhphuong17btc@gmail.com

- Đ/c: Đặng Thành Chung – Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Ngày sinh: 29/8/1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3827

Điện thoại di động: 0976508555

Email:  chungbtc2016@gmail.com

 

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Đ/c: Lê Định Tấn – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngày sinh: 18/12/1969

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3727258

Điện thoại di động: 0912601600

Email:  letanhuvn@gmail.com

- Đ/c: Ma Thị Bích Nguyệt – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngày sinh: 17/3/1982

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3827311

Điện thoại di động: 0915644665

Email: mathibichnguyet@gmail.com

 

 

 

5- Ban Dân vận Huyện ủy

 

- Đ/c: Hà Văn Quang – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

Ngày sinh: 21/9/1967

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3727 359

Điện thoại di động: 0988826673

Email: quangnhanvonhai@gmail.com     

- Đ/c: Ma Văn Đủ – Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

Ngày sinh: 13/4/1962

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Điện thoại cơ quan: 0280.3827 095

Điện thoại di động: 0946222143

Email:  dudanvan@gmail.com        

- Đ/c: Hoàng Văn Chấn – Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

Ngày sinh: 03/11/1964

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0912710910

Email: 

 

 

6. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

- Đ/c: Dương Văn Ngoan – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngày sinh: 18/02/1968

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3727257

Điện thoại di động: 0915589520

Email: duongvanngoan.vn@gmail.com

- Đ/c: Nông Viết Lâm – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngày sinh: 03/8/1967

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0977040487

Email: 

- Đ/c: Lường Thu Trang – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Huyện ủy

Ngày sinh: 03/11/1988

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0985172272

Email: thutrang111288@gmail.com

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÕ NHAI - PORTAL OF VÕ NHAI DISTRICT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai

Điện thoại/Fax: 02803.827.212

Email: banbientap.vonhai@thainguyen.gov.vn

Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao