Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII (17/11/2017)

Chiều ngày 17/11/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Dương Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã đánh giá về thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế huyện Võ Nhai. Nhìn chung, tổ chức bộ máy các cơ quan cấp huyện, các tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy và tổ chức bộ máy cấp xã đã cơ bản được sắp xếp chặt chẽ, hoạt động hiệu quả và ổn định, không có các tổ chức trung gian, đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đội ngũ cán bộ huyện Võ Nhai có phẩm chất tốt, đảm bảo về số lượng theo quy định. Đến nay, đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đều trải qua các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, cơ bản đã được chuẩn hóa, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đáp ứng được yêu cầu công việc trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số về đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giai đoạn 2017 - 2021. Một số mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2017 - 2021 và từ giai đoạn 2021 đên 2030 đã được các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Võ Nhai thảo luận, trong đó phấn đấu cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng xóm, bản. Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa Chủ trương, Nghị quyết, Kết luận của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bằng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Đồng thời, từ các mục tiêu cho giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 đến 2030, BCH Đảng bộ huyện Võ Nhai đã đưa ra lộ trình triển khai thực hiện cụ thể trong từng năm và từng giai đoạn.

Anh Tuấn

Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Võ Nhai

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÕ NHAI - PORTAL OF VÕ NHAI DISTRICT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai

Điện thoại/Fax: 02803.827.212

Email: banbientap.vonhai@thainguyen.gov.vn

Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao